شرکت کاوه مکاترونیک آریا (کاما) ارائه‌دهنده راهکارهای جامع نرم‌افزاری

برخی از مشتریان ما

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
سازمان حفظ نباتات
پژوهشگاه فضایی ایران
سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت امور اقتصاد و دارایی