لیست پروژه‌ها

پروژه‌های دولتی:

 • سامانه داشبوردها و گزارش های مدیریتی (سازمان اداری و استخدامی کشور)

 • پایگاه اطلاعات مدیران ‌دستگاه‌های ‌اجرایی (سازمان اداری و استخدامی کشور)

 • سامانه سند برنامه نیروی انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)

 • سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت (سازمان اداری و استخدامی کشور)

 • پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سازمان اداری و استخدامی کشور)

 • سامانه توافقات (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

 • سامانه ارزیابی (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

 • سامانه جامع مدیریت املاک عمران و مسکن شمال (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

 • سامانه جامع مدیریت تضامین دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور)

 • سامانه مدیریت مشاغل (سازمان اداری و استخدامی کشور)

 • سامانه تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 • سامانه هیات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم مركز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 • زیرسامانه معاونت قرنطینه (سازمان حفظ نباتات کشور)

 • بسته نرم‌افزاری اتوماسیون اداری

 • سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 • سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 • سامانه جامع پایش عوامل خسارت‌زای گیاهی – فاز دوم (سازمان حفظ نباتات و پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی با همکاری شرکت آب و انرژی)

 • سامانه جامع پایش عوامل خسارت‌زای گیاهی – فاز اول (سازمان حفظ نباتات و پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی با همکاری شرکت آب و انرژی)

 • سامانه پایش آفات و بیماری‌ها (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی)

 • سامانه صدور شماره مستخدم از مجموعه کارمند ایران (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 • اجرای خدمات مشاور مادر در چارچوب توسعه کاربردهای فاوا در وزارت عطف (دانشگاه تهران)

 • سامانه مجموعه قانون بودجه (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

 • سامانه مدیریت قنوات تهران (شهرداری منطقه 5 تهران با همکاری شرکت نقشه سازه کومش)

 • پروژه ارائه راهکار یكپارچه‌سازی سامانه‌های پژوهشی دانشگاه تهران (دانشگاه تهران)

 • نظارت سامانه ملی اطلاعات دانش‌آموختگان كشور – پاداک (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

 • تهیه RFP سامانه دانش‌آموختگان کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

 • سامانه داده كاوی لایحه و قانون بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

پروژه‌های خصوصی:

 • اپلیکیشن نوگولرن (آموزش زبان)

 • اپلیکیشن تیمار (تیمار گشت کویر)

 • اپلیکیشن ویزیت مارکت (خرید بدون واسطه از تامین‌کنندگان)